ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ vkontakte ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು !!! ಹಂತ ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

VKontakte ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು !!! ಹಂತ ಹಂತದ ಸೂಚನೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಬಳಸಿ: http: //iii.ru/signup ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ) 1) ಪಿಎಚ್‌ಪಿ 2 ಕಲಿಯಿರಿ) ವಿಕೆ ಎಪಿಐ 3 ಕಲಿಯಿರಿ) ಬರೆಯಿರಿ. Iii.ru ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಏಕೀಕರಣ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ...