ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ CTP ಮಾಡಬಹುದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿ.

ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಎಂಟಿಪಿಎಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ (ವೆಚ್ಚವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಲಿಸಿಯ ವೆಚ್ಚದ 20%). ಮಾತ್ರ…

ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಸಾಗಾವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಎಸ್ಎಜಿಒ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಕಡ್ಡಾಯ ಹೌದು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಎಸ್ಎಜಿಒ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ವಿಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ...

CTP ಯ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಯಾವುದು?

ಒಎಸ್ಎಜಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವು ಏನು? ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಡುವವರೆಗೂ ಓದಿ ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಷ್ಟು 5 ದಿನಗಳು - ಅಪಘಾತದ ಕ್ಷಣದಿಂದ 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು, ನಲ್ಲಿ ...

ನಿಜವಾಗಿಯೂ OSAGO ಗಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ?

ಒಎಸ್ಎಜಿಒಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ... ಅವರ ತಲೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ !! ! ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ ರೋಸ್‌ಗೋಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದರು ...

ಟ್ವೆರ್ ನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಏನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ?

ಈ ಮೊದಲು ಟ್ವೆರ್ ನಗರದ ಹೆಸರೇನು? ಕಲಿನಿನ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ಟ್ವೆರ್ಗೆ ಟ್ವೆರ್ ... ಟ್ವೆರ್ (19311990 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ # 769; ನಿನ್) ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ನಗರ, ಇದು ಇದೆ ...

ಓಸಾಗಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ನಾನು ರೋಸ್ಗೋಸ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ, RESO ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಎಸ್ಎಜಿಒ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ನಾನು ರೋಸ್‌ಗೊಸ್ಟ್ರಾಕ್‌ಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ರೆಸೊದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Xs CO ಅನಿಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಟಿಂಕಾಫ್ ವಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ...

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ? ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ? ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಏನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? 4- ವ್ನುಕೊವೊ, ಬೈಕೊವೊ, ಶೆರೆಮೆಟಿಯೆವೊ, ಡೊಮೊಡೆಡೋವೊ. Uk ುಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜೂನ್ 20, 2016 ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸೈನಿಕರು: ಮೋನಿನೋ, ಕುಬಿಂಕಾ, ಜುಕೊವ್ಸ್ಕಿ. ಮತ್ತು…

ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಡಯಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ (ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ...

ನಾನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಾರಿಗೆ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಕೀಲರ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ನೀವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು ...

ಎಎಎ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು? ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು .... ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಎಎಎ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು? ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು .... ವೈಬೋರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನದಿಯ 20-30 ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಎ *** ಎಎ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ...

ಕಾರ್ಗೆ ವಕೀಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ?

ಕಾರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು? ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ವಕೀಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೋಟರೈಸ್ಡ್, ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ...

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ... ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪರಸ್ಪರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹಾನಿ ಯಾರು?

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ... ನ್ಯಾಯಾಲಯವಿತ್ತು, ಪರಸ್ಪರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹಾನಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಪರಸ್ಪರ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ 50% ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ…

ವಿಸ್ತೃತ OSAGO - ಇದು ಏನು?

ವಿಸ್ತೃತ OSAGO - ಇದು ಏನು? ಅಪಘಾತವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು 120 ಟಿ ಪಾವತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರೆ. ಆರ್. ನಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ. ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ...

ಇಗೊಸ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಒಸಾಗಾವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿಲ್ಲ

ಕಡ್ಡಾಯ ಮೋಟಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಇಂಗೊಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವವಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ...

ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸರಳವಾದ ಕೈಬರಹದ ಅಧಿಕಾರದ ವಕೀಲರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ

ಎಂಟಿಪಿಎಲ್ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ವಕೀಲರ ಸರಳ ಕೈಬರಹದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ವಿಮೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರ ಅಧಿಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ “ಸರಳ ಕೈಬರಹದ ಶಕ್ತಿಯ ವಕೀಲರ ಮಾದರಿ ...

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಂಡ

ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ದಂಡ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ) ನೀವು ಚಾಲಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಜನರು. ಟಿವಿ ಮೆಟ್ರೋ ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು kntgut doze ...

DGO ನೀತಿ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದು ಏನು?

ಡಿಜಿಒ ನೀತಿ ಎಂದರೇನು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಡಿಜಿಒ ಕಡ್ಡಾಯ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು 140 ಸಾವಿರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ...

ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?

ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?! ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ...

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚಾಲಕನು ಸಹ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿವಾಸ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ...

ನೀವು ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ,

ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಟಿಸಿಪಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ. 1. ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 3 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ. ...